Psykofyysinen fysioterapia

Fysioterapia Hertta

Hertta Hynninen

Olen Hertta Hynninen, psykofyysiseen sekä neurologiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti. Molemmista minulla on monipuolista erikoistumis- ja täydennyskoulutusta sekä vuosien työkokemus. Fysioterapia Hertassa olen keskittynyt psykofyysiseen fysioterapiaan, jota suosittelen

  • Stressioireiden hoitoon ja stressin ennaltaehkäisyyn
  • Työuupumukseen ja kuormituksesta palautumiseen
  • Ahdistus- ja paniikkioireisiin
  • Unettomuuteen ja muihin unen häiriöihin
  • Pitkittyneisiin kiputiloihin
  • Jännittyneisyyteen
  • Traumoista toipumiseen ja posttraumaattiseen stressireaktion hoitoon
  • Syömishäiriöiden hoitoon
  • Kehonhahmotuksen ongelmiin

Psykofyysinen fysioterapia auttaa myös löytämään keinoja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, arjessa jaksamisen ja palautumisen edistämiseksi ennaltaehkäisevässä mielessä.

Erityisen tärkeää työssäni on yksilöllisyys ja asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen. Jokaisessa kohtaamisessa haluan pysähtyä kiireettömään ja kuuntelevaan läsnäoloon, ohjaten asiakasta rauhoittumiseen arjen keskellä. Omaa kehoa kuunnellen syntyy pieniä huomioita ja oivalluksia, joista voi kasvaa suuria voimavaroja arkeen!

Linkki kotisivuille
Lihasenergia