Naprapaatin hoitomenetelmät


Naprapatiassa pyrimme palauttamaan ja lisäämään potilaan työ- ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäisemään tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja toimintahäiriöitä. Hoidamme mm. nivelten liikkuvuutta ja lihasten toimintaa nivelissä, joiden liikkuvuus on alentunut tai häiriintynyt. Tavoitteena on saada nivelten liikkuvuus ja pehmytosien toiminta normalisoitua ja vähentää kipua.

Hoitomenetelmämme pohjautuvat kansallisiin ja kansainvälisiin hoitosuosituksiin. Meidän käyttämämme hoitomenetelmät ovat:

- Lääkinnällinen harjoitusterapia
- Nivelen manipulaatio ja mobilisaatio
- Pehmytkudoskäsittelyt (esim. hieronta, venyttelyt)
- Hermomobilisaatiotekniikat
- Ergonomianeuvonta

Lääkinnällinen harjoitusterapia

Lääkinnällinen harjoitusterapia on kuntoutuksen perusta. Teemme asiakkaalle yksilöllisesti räätälöidyn harjoitusohjelman, joka keskittyy joko lihasvoiman, kestävyyden, nivelen liikkuvuuden tai -toiminnan parantamiseen.

Liikkeitä mietittäessä otetaan huomioon asiakkaan terveydentila sekä kunto, jotta terapia olisi sekä turvallinen että tehokas. Harjoitusohjelmat ovat yksilöllisiä, koska samat liikkeet eivät aina sovi kaikille samasta vaivasta kärsiville. Harjoitusohjelma suoritetaan joko kuntosalilla tai kotona. Harjoitusohjelmaa muokataan asiakkaan kehityksen mukaan, jotta edistyminen jatkuisi koko kuntoutuksen ajan. Harjoitusterapia yhdessä manipulaation kanssa on kansainvälisissä hoitosuosituksissa huomattu olevan tehokas hoito kroonisessa lanneselkäkivussa.

Manipulaatio

Manipulaatitohoidot on todettu kansainvälisissä tutkimuksissa tehoikkaiksi akuutin ja kroonisen kivun kuntoutuksessa.
Manipulaatio on hoitomuoto, jonka tavoite on lisätä rajoittuneen nivelen liikelaajuutta ja parantaa nivelen toimintaa. Manipulaatiossa hoidettava rangan- tai raajanivel viedään nivelen liikkeen ääripäähän ja siihen kohdistetaan nopea voimaimpulssi. Nivelestä kuuluu usein ”naksahdus”-ääni, joka johtuu nivelen nopeasta paineenvaihtelusta ja nivelnesteessä olevien kaasujen vapautumisesta. Yleensä nivelen liikelaajuus palautuu tai lisääntyy välittömästi hoidon jälkeen. Hoitomuoto on kivuton, turvallinen ja tehokas ammattilaisen suorittamana.

Lihasenergialla tutkimme potilaan aina tarkasti ja arvioimme hoidontarpeen ennen manipulaatiohoidon suorittamista ja käytämme manipulaatiota vain silloin, kun se on todettu kyseiselle potilaalle turvalliseksi hoidoksi. Emme harrasta ”liukuhihna-naksauttelua”.

Mobilisaatio

Mobilisaatiohoidon tavoite on ranka- tai raajanivelen liikkuvuuden lisääminen ja kivun vähentäminen. Liikerajoittunutta niveltä viedään toistuvasti ääriasentoon passiivisesti tai aktiivisesti. Passiivinen tarkoittaa terapeutin tekemänä, jolloin asiakas on rentona ja aktiivinen taas, että asiakas tekee liikkeen itse. Mobilisaatio on ”pehmeä” hoitomuoto ja sopii kaiken ikäisille.

Pehmytkudoskäsittelyt (esim. hieronta, venyttely)

Naprapaatti voi käyttää pehmytkudoskäsittelyä mm. lihaskireyksien ja voimakkaiden lihasjännitysten hoitoon.

Käyttämämme pehmytkudoskäsittelyiksi luetaan lihasvenytystekniikat, hieronta sekä triggerpistekäsittelyt. Pehmytkudoskäsittelyä käytetään yksinään sekä valmistavana hoitona manipulaatio- ja mobilisaatiohoidolle. Käsittely vaikuttaa mm. lihaksiin, lihaskalvoihin (=faskioihin), hermoihin ja verenkiertoon.

Hermomobilisaatiotekniikat

Hermomobilisaatiotekniikat tarkoittavat hermon liikkuvuuden parantamista aktiivisesti tai passiivisesti terapeutin avustuksella. Hermo saattaa jäädä kiinnikkeiseksi immobilisoivan vamman jälkeen ja oireilla esimerkiksi takareiden kireytenä tai raajan puutumisena.

Ergonomianeuvonta

Ergonomianeuvonnassa keskitytään vähentämään kehoa kuormittavien työasentojen, työskentelytapojen ja arjen askareiden aiheuttamia haasteita. Tavoitteena on normalisoida ja parantaa toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Ergonomianeuvontaa käytetään usein yhdessa lääkinnällisen harjoitusterapian kanssa.
Lihasenergia